MENU CLOSE

Notariāli apliecināts tulkojums

 

Jums ir nepieciešams svešvalodā izdota dokumenta tulkojuma notariāls apliecinājums? Piedāvājam veikt tulkojuma notariālu apliecinājumu! 

Pastāv šādi tulkojuma notariālā apliecinājuma veidi:

  • apliecinājums pie dokumenta oriģināla - pie oriģinālā dokumenta tiek pievienots tulkojums, ko apliecina tulks, kura parakstu apliecina zvērināts notārs.

Šajā gadījumā tulkojums sastāv no:

1) dokumenta oriģināla;

2) dokumenta tulkojuma;

3) tulkojuma notariālā apliecinājuma teksta.

Visas minētās dokumeta daļas tiek caurauklotas, sanumurētas un apzīmogotas. 

  • apliecinājums pie kopijas - no dokumenta oriģināla tiek noņemts atvasinājums (izraksts, kopija vai noraksts), kuram tiek pievienots tulka apliecināts tulkojums attiecīgā valodā. Atvasinājumu (izrakstu, kopiju vai norakstu) un pievienoto tulkojumu zvērināts notārs apliecina tikai tad, kad tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Šajā gadījumā tulkojums sastāv no:

1) dokumenta atvasinājuma;

2) noraksta apliecinājuma teksta;

3) dokumenta tulkojuma;

4) tulkojuma notariālā apliecinājuma teksta.

Visas minētās dokumeta daļas tiek caurauklotas, sanumurētas un apzīmogotas.

 

Lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, dokumentam ir jābūt noformētam atbilstoši juridiskā spēka likuma prasībām. 

  

Ja normatīvie akti nenosaka, ka dokumetam ir nepieciešams notariāls tulkojuma apliecinājums, tulkojumu ir iespējams apliecināt ar tulkošanas biroja tulkojuma apliecinājumu. Šajā gadījumā tulkojumu apliecina tulkošanas birojs ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu.

*(Šis tulkojums tiek noformēts saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā.")

 

Kā minēts augstāk, šobrīd, saskaņā ar spēkā esošiem nomatīvajiem aktiem, tulkojumus ir iespējams apliecināt pie notāra (notariāli apliecināts tulkojums) vai tulkošanas birojā (biroja apliecienājums). Vēršam Jūsu uzmanību, ka zvērināta tulka institūts šobrīd, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijā nepastāv, sekojoši, arī zvērinātu tulku pakalpojums šobrīd nav iespējams.