MENU CLOSE

Latviešu valoda

Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimei un kopā ar lietuviešu valodu veido baltu valodu grupu. Latviešu valodā, tāpat kā lietuviešu valodā, ir saglabājies daudz indoeiropiešu pirmvalodas elementu - gan vārdu krājumā, gan gramatikā. Kuršu valoda bija baltu valoda, ko runāja baltu cilts kurši, kuri apdzīvoja teritorijas, kas atrodas mūsdienu Kurzemes rietumos un Lietuvas ziemeļrietumos.

Latviešu valoda ir dzimtā valoda apmēram 1,7 miljoniem cilvēku, galvenokārt Latvijā, kur tā ir vienīgā valsts valoda. Aptuveni 400 000 latviešu valodas pratēju dzīvo ārzemēs. Turklāt latviešu valodu par otro valodu izmanto vismaz pusmiljons citu tautību Latvijas iedzīvotāju, kā arī vairāki desmiti tūkstošu cilvēku kaimiņvalstīs.

Interesanti:

  • Latviešu valoda ir viena no senākajām valodām Eiropā. Tā joprojām ir saglabājusi vairākas īpašības no Indoeiropiešu pirmvalodas, kas ir vairāk nekā 5000 gadu veca.