MENU CLOSE

Somu valoda

Somu valoda ir somugru valodu saimes Baltijas jūras valodu grupas valoda, oficiāla valoda Somijā (līdzās zviedru valodai). Tā ir arī viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Rakstības pamatā latīņu alfabēts. Somu valodā runā aptuveni 5,23 miljoni cilvēku. Zviedrijā, kur to ikdienā lieto aptuveni 200 tūkstoši cilvēku, somu valoda ir atzīta par minoritātes valodu.

Valodai raksturīgs liels patskaņu un divskaņu lietojuma īpatsvars, kopā ir 16 divskaņi. Lietvārdiem ir bagātīga locījumu sistēma – 15 locījumi, taču nav dzimtes kategorijas. Nav artikulu un kārtu. Somu valodā ir tikai viena deklinācija. Piederību izsaka nevis ar piederības vietniekvārdiem, bet ar īpašiem piederības piedēkļiem. Darbības vārdiem ir tikai viena konjugācija.

Interesanti:

Somu valodā vērojams plašs sarunvalodas lietojums, jo īpaši izplatīts ir tā sauktais galvaspilsētas slengs (stadin slangi). Interesanti, ka šajā slengā runā ne tikai jaunieši, bet arī vecāka gadagājuma cilvēki. Slengu īpaši ietekmē valodas ekonomijas princips – tendence saīsināt vārdus, turklāt īsās vārdu formas lieto gan sarunvalodā, gan rakstos. Vērojama tendence sarunvalodas dominantei – tā pārņem literāro valodu. Slenga vārdus mēdz izmantot pat pasniedzēji lekcijās.

Literāro valodu Somijā lieto izglītības jomā (piemēram, oficiālās uzrunās), plašsaziņas līdzekļos, kā arī valsts pārvaldē.