MENU CLOSE

Izglītības dokumentu tulkošana

 

Izglītības un citu personu apliecinošu dokumentu tulkošana ir atbildīgs process, kura laikā ir jāņem vērā dažādas nianses. Kā vienu no galvenajām var minēt precizitāti un mērķa valodas  normatīvo aktu pārzināšanu. 

Precizitāte ir nepieciešama, lai tiktu pareizi atveidoti un saglabāti personu dati (vārdi, uzvārdi, gada skaitļi), tiktu pareizi lietots personvārdu atveidojums mērķa valodā. Līdzīgi ir jāņem vērā zīmoga, emblēmu, apliecinājumu atveidojums, kas ir šāda veida dokumentu neatņemama sastāvdaļa.

Svarīgi arī pārzināt mērķa valodas izglītības sistēmu, lai visi nepieciešamie amati, profesijas, iegūtās izglītības, kursi tiktu atveidoto atbilstoši mērķa valodai un tiktu lietots ekvivalents, kas ir saprotams un tiek lietots konkrētajā mērķa valodā un valstī.

 

Izglītības dokumentu veidi : 

  • Dažādu skolu, augstskolu, kursu, apmācību un citu izglītības iestāžu absolvēšanas dokumenti;
  • CV, motivācijas, pieteikuma vēstules;
  • Diplomi, apliecības, izziņas, sekmju izraksti;
  • Kursa darbi, diplomdarbi u.c.;
  • Sertifikāti, goda raksti u.c.

 

Nosūtīt failus tulkošanai un uzzināt cenu