MENU CLOSE

Literāru tekstu tulkošana

 

Literāru tekstu tulkošanā ietilpst daiļliteratūras tekstu tulkošana, zinātniskā literatūra, kā arī publicistika.

Daiļliteratūras tulkojumi atšķiras no citiem tulkošanas nozares veidiem. Šajā tulkošanas nozarē viens no svarīgākajiem aspektiem ir valodas izteiksmes veids, valodas labskanība un plūdums. Jāņem vērā mērķvalodas kultūra un vide. Apvienojot augstāk minētos nosacījumus, mērķa valodā ir jāsaglabā literārā teksta autora idejas un vēstījums, stils, emocijas, pārliecība un izteiksmes veids.

Tulkotājam ir perfekti jāizjūt abas valodas un kultūras, jābūt bagātam valodas krājumam, kā arī jāpiemīt rakstnieka vai dzejnieka talantam. Literārais tulkojums ir sava veida jauna darba radīšana, saglabājot avota valodas stilu, kultūras vērtību atspoguļojumu, kā arī tajā pašā laikā jārada tik labskanīgs literārs darbs, kas ir saprotams mērķa valodai un kultūrai, ar pareizo vārdu ritmu un plūdumu.

Radošu darbu tulkošanā, tulkam jāpiemīt prasmei "lasīt starp rindiņām", smalki izprotot visas valodas nianses, kultūru un autora vēstījumu. Tulkojot, nozīmīgi ir iegūt informāciju par autoru, par vidi un laiku, kad darbs ir sarakstīts. Ņemot vērā visu šo informāciju, tulkotājs sāk oriģināla "rekonstruēšanu", saglabājot visu, kas ir oriģinālajā idejā, kā arī rūpējās par to, lai lasītājam radītu sajūtu, ka daiļliteratūras darbs ir rakstīts mērķa valodā.

Literatūra ir tā, kas palīdz veidot sociālo domāšanu un tādejādi arī pašu cilvēku kultūru. Literārie darbi sastāv no ļoti daudziem kultūras kontekstiem, piemēram, vārdu atskaņas un ritmi, salīdzinājumi un metaforas u.tml. Šie visi līdzekļi ir katras kultūras svarīga un neatņemama sastāvdaļa, kas bieži vien tiek mantota un balstās uz ticējumiem un paražām. Bez šiem aspektiem nav iedomājams neviens literatūras darbs. Literatūras tulkošanā šie aspekti ir visgrūtāk tulkojami, un šajā ziņā tulkotājam ir jābūt īstenam māksliniekam, lai spētu rast mērķa valodā atbilstošus ekvivalentus.

 

Literatūras tekstu tulkošanai mēs izvēlamies tulkotājus, kuri ir radoši un ir specializējušies šādu tekstu tulkošanā.

 

Literatūras tekstu veidi:

  • Dažādas tematikas grāmatas, t. sk. bērnu grāmatas un ilustratīvie materiāli;
  • Romāni, stāsti, pasakas, noveles, esejas, lugas, u.c.;
  • Zinātniskā literatūra;
  • Publicistika;
  • Populārzinātniskie raksti, u.c.

 

Nosūtīt failus tulkošanai un uzzināt cenu