MENU CLOSE

Mārketinga tekstu tulkošana

 

Mārketings ir nozare, kas ikkatrā uzņēmumā ir viena no nozīmīgākajām jomām. Ar mārketinga palīdzību tiek veidots uzņēmuma tēls, tiek piesaistīti jauni klienti un tiek uzturētas labas attiecības ar jau esošajiem klientiem. 

Mārketinga tekstiem vienlaicīgi jāpilda vairākas funkcijas - jāpiesaista uzmanība, jābūt viegli uztveramiem, precīziem, tai ir jāuzrunā mērķa auditorija, pareizi jāpasniedz paustā informācija un jāizraisa vēlme veikt vēlamo darbību, piemēram, iegādāties preci vai pakalpojumu. Visi iepriekš minētie elementi, ir veiksmīgas kampaņas pamatā, tādejādi tulkiem ir jāņem vērā visi šie nosacījumi mārketinga tekstu tulkošanā. 

Mērķa valodā mārketinga tekstam jābūt tikpat saistošam kā avota valodā. Ne mazāk svarīgi ir ņemt vērā konkrētās valsts kultūras, valodas, reliģijas un sociālās īpatnības. Tieši šī iemesla dēļ var sastapt reklāmas vai tekstus, kas nelīdzinās avota valodas tekstam, lai gan tajā pašā brīdī precīzi atveido avota valodas jēgu. Ir svarīgi katru tekstu pielāgot konkrētai valstij, valodai un kultūrai, kurā tas tiks izmantots. 

Mārketinga tekstu tulkošanu veic profesionāļi, kuri spēj pielāgot tulkojuma tekstu konkrētai mērķauditorijas valodai, nezaudējot pirmavota idejas būtību, kā arī izprot šāda teksta specifiku un nozīmi uzņēmējdarbībā vai jebkurā citā nozarē.

 

Mārketinga tekstu veidi :

  • Reklāmas (TV, vides reklāma, reklāma transportos, reklāma internetā, reklāma žurnālos, informatīvie bukleti u.c.);
  • Interneta raksti;
  • Preses relīzes;
  • Mājas lapas un uzņēmuma pakalpojumu piedāvājumi u.c.

 

Nosūtīt failus tulkošanai un uzzināt cenu