MENU CLOSE

Medicīnas un farmācijas tekstu tulkošana

 

Medicīnisko tekstu tulkošana tiek vērtēta kā viena no sarežģītākajām tulkošanas nozarēm. Tā ietver dažādu jomu medicīnas tekstu tulkošanu, kā piemēram, klīnisko pētījumu dokumentācija, farmācijas tekstu tulkošanu - zāļu aprakstus, to lietošanas instrukcijas u.tml.

Tiek tulkoti arī medicīnas raksti, piemēram, par jaunatklājumiem, par jaunizstrādātiem ārstniecības līdzekļiem, ko publicē žurnālos vai interneta vietnēs, kā arī - zinātniskajos rakstos.

Līdzīgi, tiek tulkoti arī medicīnas izraksti, uzziņas, pacientu izmeklēšanas slēdzieni un tamlīdzīgi.

 

Medicīnas tekstu veidi :

  • Medicīnas slēdzienu un uzziņu tulkošana (klīniskās izmeklēšanas dokumenti; pacienta izmeklēšanas slēdzieni; izraksti u.tml.);
  • Medicīnas rakstu tulkošana (publikācijas; zinātniskie raksti u.tml.);
  • Medicīnas dokumentācija (slimības vēsture; laboratoriskie izmeklējumi, ārstu slēdzieni u.tml.);
  • Medicīnas iekārtu dokumentācija;
  • Farmaceitiskā dokumentācija (zāļu apraksti u.tml.)

 

Nosūtīt failus tulkošana un uzzināt cenu